Jeżeli chcemy, aby nasz marketing był efektywny musimy ustalić jakiś sposób pomiaru tej efektywności, dokonywać tego pomiaru i modyfikować swoje działania tak, aby owa efektywność się zwiększała.

Potencjalne miary efektywności

Podstawową miarą sukcesu firmy jest jej zysk netto. Zysk te nie jest jednak idealny do pomiaru efektywności działalności marketingowej, gdyż na jego wygenerowanie składa się dużo więcej niż tylko działania marketingowe (koniunktura na rynku, zdolności sprzedawców, etc.).

Miarami, które możemy dodatkowo stosować przy pomiarze efektywności marketingu mogłyby być: liczba potencjalnych klientów, do których dotarliśmy z przekazem, liczba odwiedzających stronę, liczba telefonów do firmy, etc. Warto znaleźć takie miary, które będą w dużej mierze wynikały z działań marketingowych.

Oprócz pomiaru samego efektu powinniśmy mierzyć też koszt uzyskania tego efektu, czyli koszt kampanii marketingowej. Dopiero te dwie zmienne dadzą nam szansę na uzyskanie wiarygodnej oceny efektywności naszych działań, czyli „zysk marketingowy”.

Modyfikacja efektywności

Gdy będziemy już wiedzieli jak efektywne są nasze działania, możemy podjąć się ich modyfikacji. Z jednej strony poprzez minimalizację kosztów obecnych działań, z drugiej przez nowe sposoby działania.

Pamiętajmy, że jeśli efektywność się zmniejszy, zawsze możemy wrócić do poprzedniego sposobu i próbować zmodyfikować go w inny sposób.

Powodzenia.

Analityka a efektywny marketing

You May Also Like